рус
|
ќаз
Центральный государственный Архив кинофото документов и звукозаписей Республики Казахстан
Вход
/ Регистрация
Логин 
Пароль 
Авторизация пользователя

Структура архива

Новости


Пресс-релиз фотовыставки, г. Алматы, Станция метро «Москва», 2-й этаж
Пресс-релиз фотовыставки     
                                 г. Алматы, станция метро «Москва», 2-й этаж 


Центральный государственный архив кинофотодокументов и звукозаписей Республики Казахстан  при непосредственном участии и поддержке КГП «Метрополитен г. Алматы» представляет выставку фотодокументов архивного фонда «Выстояли. Победили!».

"Одна победа"
"Одна победа" - так назван совместный проект Генерального Консульства США в Алматы и Центрального государственного архива кино-, фото- 
документов и звукозаписи РК.

Фотовыставка 06.05.2015 г.
Центральный Государственный архив кино-фотодокументов и звукозаписи Республики Казахстан совместно с Генеральным Консульством США 6 мая 2015 года открыл уникальную фотовыставку «Одна Победа».

новое поступление. Жовтый В.Л.
На государственное хранение приняты документы Жовтого Василия Леонтьевича, летчика-истребителя 18 гвардейского истребительного авиационного полка.

ко Дню памяти жертв политических репрессий
Қазақстанға жер аударылғандарына 60 жыл толған корей диаспорасының өкілдері Тәуелсіздік Монументіне гүл шоқтарын қоюда. Представители корейской диаспоры во время возложения цветов к Монументу Независимости в связи с 60-летием депортации корейцев в Казахстан.
, 1997 г.
Қазақстанға 1944 жылы Қырым АССР-і, Кишлав ауылынан жер аударылған болгарлар. М.П. Шишманова (сол жақта) жолдас қызымен. Шишманова М.П. (слева) с подругой. Болгарки, депортированные из поселка Кишлав Крымской АССР в Казахстан в 1944 г.
Крымская АССР, б/д
Қазақстанға 1944 жылы Қырым АССР-і, Кишлав ауылынан жер аударылған болгарлар. К.С. Шеретов (сол жақта) досымен. Шеретов К.С. (слева) с другом. Болгары депортированные из поселка Кишлав Крымской АССР в Казахстан в 1944 г.
Крымская АССР, б/д
Карлагтағы тұтқындарды ұстаған бөлменің орны. Остатки барака заключенных на территории Карлага.
Карагандинская обл., 2004 г.
«Алаш» партиясының мүшесі Халел Досмұхамедовты еске алу жиынына қатысушылар. Участники вечера памяти Халела Досмухамедова, одного из лидеров партии Алаш.
г. Алматы, 1997 г.
А. Байтұрсынұлы, ақын, «Алаш» партиясының негізін қалаушылардың бірі. Байтурсынов А., поэт, один из основателей партии «Алаш-Орда».
б/м, б/д
Қазақ өлкелік комитетінің І хатшысы Л. Мирзоянға арналған ескерткіш тақтаның ашылу сәті. Открытие мемориальной доски Мирзояну Л., І секретарю Казкрайкома ВКП(б).
г. Алматы, 1997 г.
Сталиндік репрессия құрбандарына бағыштап құран оқу сәті. Чтение Корана в память о жертвах сталинских репресии.
п. Жаналык, 1997 г.
Семей облысының делегаттары І Бүкілқазақ Кеңесінің жиынында. 1-қатарда солдан 4-ші Н. Нұрмақов, Халық комиссарлар кеңесінің төрағасы, 2-қатарда оңнан 4-ші Ә. Бөкейханов, Алаш - Орда үкіметінің төрағасы, 5-ші Ә. Ермеков, Алаш-Орда үкіметінің вице-премьері. Члены делегации Семипалатинской обл. на I Всеказахском (Учредительном) съезде Советов. В первом ряду 4-й слева Нурмаков Н., Председатель Совета Народных комиссаров КАССР, во втором ряду 4-й справа Букейханов А., председатель правительства Алаш-Орда, 5-й –Ермеков А., вице-премьер правительства Алаш-Орда.
г. Оренбург, 1920 г.
Кеңес үкіметін орнатуға қатысқандардың бірі А. Розыбақиев (2-қатар солдан 2-ші) пен М. Масанчи (2- қатар солдан 3-ші). Участники установления Советской власти в Казахстане. Розыбакиев А., 2-ой слева, Масанчи М., 3-й слева, во втором ряду.
б/м, 1928 г.
Жер аударылған шешендер құрылыс кезінде. Депортированные чеченцы во время строительства жилья.
г. Текели, б/д
Б. Қаратаев (сол жақта) заң комиссары, А. Жармұхамедов, облыстық атқару комитетінің төрағасы. Каратаев Б. (слева), нарком юстиции, Ярмухамедов А., председатель облисполкома.
г. Актюбинск, 1932 г.
Қазақстан Жазушыларының І съезіне қатысушылар: 1-қатар солдан оңға: М. Дәулетбаев, белгісіз, Х. Жұмалиев. 2-қатар: С. Мұқанов, С. Сейфуллин, І. Жансүгіров, Б. Майлин. 3-қатар: белгісіз, Ә. Тәжібаев, белгісіз. Участники I съезда писателей Казахстана. 1-й ряд слева направо: Даулетбаев М., неизвестный, Жумалиев Х. 2-й ряд : Муканов С., Сейфуллин С., Джансугуров И., Майлин Б. 3-ряд: неизвестный, Тажибаев А., неизвестный.
г. Алматы, 1932 г.
Бір үйден репрессияланған ағайынды Сеитовтер. Солдан оңға қарай: Мұсылманбек, экономист, Мұратбек, дәрігер, Асылбек, дәрігер. Братья Сеитовы. Слева направо: Мусулманбек, экономист, Муратбек, врач, хирург, Асылбек, врач. Все трое репрессированы в 30-е годы.
г. Семипалатинск, б/д
О. Жандосов, мемлекет қайраткері. 1937 жылы репрессияланған. Жандосов У., партийный и государственный деятель Казахстана. Репрессирован в 1937г.
б/м, 1937 г.
А. Лекеров, марксизм-ленинизм ғылыми институтының директоры. 1937 жылы репрессияланған. Лекеров А.,бывший директор Казахского НИИ марксизма-ленинизма. Репрессирован в 1937г.
б/м, 1937 г.
С. Сейфуллин, Б. Майлин, И. Жансүгіровтің атылған жерінде ескерткіштің ашылу салтанаты. Учащиеся во время открытия памятника Сейфуллину С., Майлину Б. и Жансугурову И. на месте их расстрела.
п. Жаналык, 1989 г.
Н.Назарбаев, Қазақстан Республикасының Президентінің «Дойче альгемайне» газетінің бас редакторы К. Эрлихпен және қазақ-неміс комиссиясының төрағасы Т. Жүкеевпен Неміс Үйінде кездесу сәті. Назарбаев Н.А., Президент Республики Казахстан , во время встречи в Немецком Доме с Эрлихом К., главным редактором газеты «Дойче альгемайне» и Жукеевым Т., председателем казахстанско-германской комиссии по проблемам немцев.
г. Алматы, 1995 г.
Еңбек әскері І съезінің ашылу сәті. Открытие I-го съезда трудармейцев.
г. Алматы, 1995 г.
Жер аударылған шешендер құрылыс кезінде. Депортированные чеченцы во время строительства жилья.
г. Текели, б/д
Сталиндик репрессия құрбандарына арналған ескерткіштің іргетасын қалауға жиналған көпшілік. Горожане во время митинга, посвященного закладке памятника жертвам голода тридцатых годов.
г. Алма-Ата, 1933 г.
Қарағанды еңбекпен түзету лагері басқармасының ғимараты. Здание бывшего управления Карагандинского исправительно-трудового лагеря.
п. Долинка, Карагандинская обл., 2004 г.
31 мая День памяти жертв политических репрессийИ еще: раз за разом мы не устаем обращаться ко всем, у кого в семейных альбомах сохранились старые фотографии, виды городов и сел, улиц и площадей, заводов и фабрик, бытовые и видовые фотографии, фотографии о прошлом нашего народа,
нашего государства!!! Не дайте этим «немым свидетельствам времени»исчезнуть, пропасть, погибнуть! Передавайте их на государственное хранение в архив! Мы с благоговением и благодарностью примем все, что вы сочтете нужным сохранить на
века. Фотографии отсканируем и вернем владельцам, отсканированые копии навсегда сохраним в фондах архива для ваших внуков и правнуков. Услышьте нас, пожалуйста! Это ведь наша с вами история! Сохранить ее – наше общее дело. 
Мы вас очень ждем!!!


Или просто свяжитесь с нами.
Web site engine code is Copyright ©2007-2008 by Kasseler CMS. All rights reserved. Яндекс.Метрика Разработка и поддержка сайта - neon-group